Сүүлд нэмэгдсэнСанал асуулга

Таны бодлоор хэн нь сайн дуучин бэ?

Хамгийн олон санал авсан дуучнаас ярилцлага авч дараа 7 хоногт та бүхэнд хүргэх болно.

23%

Tsetse

32%

Rokitbay

44%

Gee

Улс тѳр Илүү их

Нийгэм Илүү их